เสียงดนตรีเลียนแบบธรรมชาติช่วยเพิ่มความผ่อนคลายในการนวดได้ดีในอีกระดับ

0
637

เสียงดนตรีเลียนแบบธรรมชาติช่วยเพิ่มความผ่อนคลายในการนวดได้ดีในอีกระดับ

การบำบัดมีความรู้สึกเคลิบเคลิ้มเบาสบายใช้ลีลาดนตรีจากจังหวะดนตรีปานกลางไปสู่ช้ามีความไม่คงที่เพื่อให้ผู้ฟังสลัดหลุดจากความเคยชินในคีตลักษณ์เดิมๆทำนองจากซับซ้อนไปสู่ความเรียบง่ายมีตัวตนซ้ำๆเสียงบำบัดใช้เสียงปี่จุมซึ่งเป็นเครื่องดนตรีแบบลมไม้ของล้านนาดั้งเดิมที่ให้ความรู้สึกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขค่ะกระบวนการที่ 3 เป็นการเยียวยาจากการสับสนสู่ความสงบอ่อนโยน ห่วงใยบำบัดความเครียดความกังวลด้วยเสียงและความถี่เริ่มต้นด้วยดนตรีที่มีเสียงพายุฝนอยู่เบื้องหลังแล้วนำไปสู่ความสดใสของฟ้าหลังฝนใช้เสียงผิวปากเดินทำนองเพื่อความรู้สึกสบายๆในยามมีพายุฝนฟ้าคะนองใช้เสียงแทนที่ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งและกระบวนการสุดท้ายคือการชีวาดุล ฟื้นฟูสู่ความแจ่มใสมีชีวิตชีวาดำเนินชีวิตบนความสุขสงบกระตือรือร้นดนตรีเริ่มจากเสียงจั๊กจั่นเรไรแมลงกลางคืนและตามด้วยเสียงเริ่มอรุณคือไก่ขันเสียงนกร้องในตอนเช้าที่สดใสค่ะ นอกเหนือจากเสียงดนตรีบำบัดของร้านนาคีตอนบำบัดแล้วอุปกรณ์สปาเช่นเบาะนวดไทยที่มีความนุ่มสบายก็ให้ความผ่อนคลายเช่นกันนะคะ เสียงคือการฟังดนตรีเบาๆสบายๆหรือเป็นเสียงเลียนแบบธรรมชาติอาทิเช่นเสียงน้ำไหลเสียงน้ำหยดเสียงคลื่นลมหรือเสียงนกร้องก็ได้นะคะและสุดท้ายก็คือการสัมผัสการได้รับการสัมผัสที่อ่อนโยนนั้นทะนุถนอมจากSpa Therapist เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ภวังค์นำไปสู่การผ่อนคลายอย่างล้ำลึกนั่นเองค่ะ