ประกอบวิชาชีพรักษาผู้ป่วยได้โดยตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

0
786

ประกอบวิชาชีพรักษาผู้ป่วยได้โดยตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยซึ่งเภสัชกรรมไทยนั้นเป็นสารอีกแขนงหนึ่งในวิชาการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยทุกคนต้องมีความรู้ในด้านนี้จึงสามารถประกอบวิชาชีพรักษาผู้ป่วยได้โดยตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยผู้เป็นแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักความรู้ 4 ประการอันได้แก่เภสัชวัตถุสรรพคุณเภสัชคณะเภสัชและเภสัชกรรมค่ะตามหลักการนวดไทยอุปกรณ์ในการนวดประกอบไปด้วยเบาะนวดไทย ชุดสำหรับใส่นวด เก้าอี้นวดเท้าเตียงนวดและอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายรายการล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการนวดทุกประการตามหลักสาขาวิชานวดไทยนะคะ หัตถเวชกรรมไทยหรือที่เราเรียกว่าการนวดไทยนั้นเป็นศาสตร์และศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะคะที่สำคัญของหลักวิชาการแพทย์แผนไทยค่ะในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นการนวดไทยในปัจจุบันเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะที่ผ่านการบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ของสัตว์ทางการแพทย์ในระบบการแพทย์หรืออื่นด้วยค่ะ จนพัฒนามาเป็นการนวดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับการยอมรับอย่างกล้องกว้างขวางในประเทศไทยและในระดับนานาชาติต่อไปค่ะ