การบีบนวดร่างกายช่วยให้ขยายตัวกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น

0
635

การบีบนวดร่างกายช่วยให้ขยายตัวกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น

การบีบนวดร่างกายนั้น ถือว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยเปิดช่องทางของเส้นเลือดที่ตีบตันให้ขยายตัวกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว การนวดยังถือว่าเป็นการรักษา หรือบำบัดแบบโบราณที่อาจเรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในโบางคนอาจไม่รู้ว่านวดสปากับนวดแผนไทยเบาะนวด มีกรรมวิธีการนวดต่างกัน นวดสปาจะดูอ่อนโยนและนุ่มนวลกว่าเพราะต้องการให้ผู้นวดรู้สึกผ่อนคลาย และอยู่ในห้วงอารมณ์สุนทรียะ  แต่ทั้งหมดทั้งมวล มีจุดหมายเดียวกัน ก็คือ เพื่อความผ่อนคลายสบายเนื้อ สบายตัวใครที่เครียดกับงานหรือชีวิตประจำวัน แม้นได้ไปต้องมือหมอนวดทั้งหลายแล้วเป็นต้องติดใจ เพราะความโล่งสบายหลังการนวดนั่นเอง ประโยชน์ของการนวดแผนไทยนั้นเป็นการนวดเพื่อสุขภาพและเพื่อให้ความผ่อนคลายผู้ที่มาใช้บริการจะมีอาการเมื่อยล้าเป็นธรรมดาเนื่องจากการทำงานหรือการเดินทางไกล ตลอดจนรวมไปถึงการที่ผู้ใช้บริการร้านอยู่ในอิริยาบถได้อริยาบทหนึ่งนาน