นวดแบบเชลยศักดิ์และนวดแบบราชสำนักมาประยุกต์รวมกัน

0
778

นวดแบบเชลยศักดิ์และนวดแบบราชสำนักมาประยุกต์รวมกัน

นวดแผนไทยเป็นการนวดแบบไม่ใช้น้ำมันโดยจะต้องเปลี่ยนชุดที่สบายตัวจากทางร้านนวดที่เตรียมไว้สำหรับลูกค้าโดยลักษณะการนวดแบ่งเป็นเป็นการนวด2สายใหญ่ๆคือ นวดแบบเชลยศักดิ์และนวดแบบราชสำนักในปัจจุบันมีการนวดไทยแบบประยุกต์โดยการนวดแบบเชลยศักดิ์และนวดแบบราชสำนักมาประยุกต์รวมกันท่านวดที่สุภาพประยุกต์จากการรนวดไทยทั้งสองแบบมีการใช้เข่าศอกการกดบีบนวดที่ช่วยบรรเทาการการปวดเมื่อยได้ดีทีเดียวการนวดแผนไทยเบาะนวดไทยนวดเพื่อบำบัดรักษาอาการต่างๆ เช่น ปวดยอก ปวดคอ ปวดหลัง ยอกหลัง ปวดสะโพกเคล็ด แพลง อาการชา เนื่องจากไหลเวียนเลือดไม่ดีเป็นต้นและยังเป็นการนวดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ของการทำงานของร่างกายในส่วนที่ยังทำงานไม่ได้ปกติ เช่น นวดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการ นวดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตนวดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ นวดเพื่อฟื้นฟูผู้หญิงหลังคลอด เป็นต้น