กล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือทำงานหนักพังผืดจะถูกสร้างด้วยความหนาแน่นมากกว่าปกติเพื่อยึดเสริมความแข็งแรง

0
808

กล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือทำงานหนักพังผืดจะถูกสร้างด้วยความหนาแน่นมากกว่าปกติเพื่อยึดเสริมความแข็งแรง

การใช้กล้ามเนื้อบริเวณใดซ้ำๆเป็นเวลานานหรือใช้กล้ามเนื้อพิธีชนบริเวณดังกล่าวเกิดความเครียดสะสมที่กล้ามเนื้อมากๆจะทำให้ใยของพังผืดถูกสร้างมาหุ้มมากกว่าเดิมสำหรับจุดที่ห่อหุ้ม ไปนี้จะไม่จัดเรียงตัวแบบไม่เป็นระเบียบมันจะจัดเรียงตัวเป็นแบบมั่วๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับส่วนนั้น เพราะว่าเมื่อกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือทำงานหนัก พังผืดจะถูกสร้างด้วยความหนาแน่นมากกว่าปกติเพื่อยึดเสริมความแข็งแรงเบาะนวดไทย  การจัดเรียงตัวกันอย่างหนาแน่นสร้างจะค่อยๆ ทำให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลดลงทำให้กล้ามเนื้อในบริเวณนั้นเคลื่อนไหวได้ในมุมที่จำกัด ซึ่งถ้าไม่ยืดหรือไม่ขยายมันออกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนนั้นจะจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆจนกล้ามเนื้อข้างเคียงต้องรับภาระหนักขึ้นและเมื่อมันทำงานหนักมากร่างกายก็จะสร้างพังคืนมาหุ้มเพิ่มอีกไปเรื่อยๆจึงก่อให้เกิดปมในกล้ามเนื้อ และเมื่อ ปมกล้ามเนื้อหดไม่ยอมคืนตัวมันจะจับตัวกันเป็นก้อนทำให้ระบบเลือดไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลดลงและจะเกิดการเจ็บเวลากด ทำให้เวลาเป็นพังผืดเกิดได้ทุกส่วนในร่างกาย จะเกิดมากบริเวณช่วง ไหล่ ก้น ต้นขา เป็นต้น