หลักวิธีการนวดขั้นพื้นฐานที่ผู้นวดจะต้องรู้ เมื่อบริการลูกค้า

0
1073

หลักวิธีการนวดขั้นพื้นฐานที่ผู้นวดจะต้องรู้ เมื่อบริการลูกค้า

       สำหรับวิธีการนวดขั้นพื้นฐานนั้นในการนวดจะต้องรู้ว่าผู้ถูกนวดมีอาการใดหรือเป็นโรคอะไรมาก่อนและเกี่ยวกับอวัยวะใดบ้างก็คือผู้นวดจะต้องซักประวัติก่อนทำการนวดลูกค้าทุกครั้งทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้หลายแขนงในการซักประวัติรวมไปถึงการสังเกตและประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมเรียนนวดมาและก่อนการนวดนั้นต้องพิจารณา​ ดังต่อไปนี้

  1.  ท่านวดโดยปกติผู้ถูกนวดนั่งหรือนอนกับพื้นบนฟูกเบาะนวดคุณอาจจะมีท่าคุกเข่าเลยยืนนวด แต่บางคราวหากมีความจำเป็นก็สามารถนั่งบนเก้าอี้ได้และผลการนวดมักไม่ดีเท่าที่ควรเพราะผิดถ้าผิดทางเกิดการเกร็งมือของผู้นวดผู้นวดอาจจะปวดเมื่อยตัวเองหรืออาจระบบได้ค่ะ
  2. การวางมือ มือที่ใช้วางนวดจะเป็นนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้หรือนิ้วกลางนิ้วนางและในบางกรณีสามารถใช้เป็นส้นมือ ได้เช่นกัน
  3. ตำแหน่งนวดหรือจุดนวด อาจเป็นตำแหน่งที่กล้ามเนื้อ ระหว่างกล้ามเนื้อ ตามแนวหลอดเลือดแดงหรือเส้นประสาท เพื่อให้กล้ามเนื้อที่แข็งตึงหรือหดเกร็ง เกิดการคลายตัวและเพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง
  4. แรงที่ใช้นวด Step แรกควรนวดเบาๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มลำดับความ หนักเบาขึ้นที่หลัง ขึ้นอยู่ลักษณะรูปร่างของผู้นวดและความรุนแรงของอาการด้วย รวมไปถึงสังเกตสีหน้าอาการของผู้ถูกนวดด้วย
  5. เวลาที่ใช้นวดแต่ละจุดนั้นผู้นวดจะกำหนดเวลาแต่ละจุด เช่นลมหายใจเข้าออก 1 รอบเป็น 1 ถ้าหายใจสั้นก็เป็นแบบสั้นหายใจยาวนะเป็นแบบยาวและการกดนานเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะของอาการของผู้มารับบริการด้วย
  6. ระยะความถี่ห่างของการ ไปรับบริการนวด ผู้นวดเป็นคนแจ้งให้ผู้ถูกนวดทราบ เพราะในบางอาการจะต้องนวดต่อเนื่องทุกวันก่อนถึงต้องเว้นช่วงระยะห่างในการนวด เพราะหาการนวดซ้ำทุกวันเป็นระยะเวลานานอาจเป็นอันตรายได้ เช่น เกิดการระบมการอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือหากเว้นระยะห่างในการนวดนานเกินไป ผลดีที่ได้รับการนวดก็จะไม่ติดต่อกัน

  จะเห็นได้ว่า หลักวิธีในการนวดที่หมอนวดต้องมีความรู้และมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมนวดมานั้นมีทั้งคุณและโทษในด้านนี้ผู้นวดต้องมีทักษะความรู้และถ้านวด และคุณสมบัติหมอนวด ที่ ต้องมีเพื่อ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ตามมาในภาพลักษณ์ของผู้นวดรวมไปถึงผลกระทบในด้านของผู้มาใช้บริการด้วยค่ะ