ศิลปวัฒนธรรมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สร้างความสุนทรีย์

0
445

ศิลปวัฒนธรรมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สร้างความสุนทรีย์

ศิลปวัฒนธรรมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สร้างความสุนทรีย์และประทับใจในเวลาที่ได้รับการพักผ่อนและมีสังคมเบาะนวดไทย ที่ดีกับมิตรสหายที่ดี 9 เวลาและจังหวะของชีวิตตระหนักถึงการใช้เวลาและจังหวะของชีวิตที่ได้ดูแลสุขภาพให้แก่ตนเองมีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพโดยสอดคล้องกับวงจรธรรมชาติ 10 ระบบการบริหารการจัดการที่ดีมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบค่ะ  ประโยชน์ของการทำสปาผิว  ได้แก่  การผ่อนคลายสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต เพราะทุกวันนี้ความเครียดนับเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ผิวแย่ลงไปเรื่อยๆ นวดหินร้อนเป็นการนวดบำบัดด้วยหินซึ่งเป็นศาสตร์โบราณที่มีมานานนับพันปีโดยมีหลักฐานหลายแห่งในการนำหินมาใช้ในการรักษา และบริการหลักๆของสปาอีกประเภทหนึ่งก็คือน้ำ ได้แก่ การดื่มก็คือดื่มน้ำสมุนไพร การอบก็คือการอบตัว การแช่ก็คือการแช่น้ำนม และการอาบน้ำแร่ค่ะ ส่วนผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการทำสปานั้นหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์สปาทั่วไปค่ะ