Site icon Catalogspa Thailand

ประเภทของการนวดแผนโบราณ

ประเภทของการนวดแผนโบราณ

การนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณนั้นเป็นการนวดชนิดหนึ่งนะคะในแบบของไทยซึ่งจะเป็นศาสตร์การบำบัดและการรักษาแขนงหนึ่งของวิชาการแพทย์แผนไทยนะคะโดยจะเน้นในลักษณะการยืดเส้นยืดสายและการกดจุดค่ะซึ่งเราจะรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อนวดแผนโบราณนั่นเองค่ะเบาะนวดไทย โดยจะมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดียนะคะและมีการนำเข้ามาในประเทศไทยจากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทยนะคะจนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาถึงปัจจุบันนะคะการนวดแผนไทยแบ่งเป็น 2 สายก็จะเป็นการนวดแบบเชลยศักดิ์หรือการนวดแบบราชสํานักนั่นเองค่ะ

Exit mobile version