ความหมายและคุณค่าของการนวดแผนไทยและนวดแผนโบราณ

0
222
ความหมายและคุณค่าของการนวดแผนไทย
– การเรียนนวดไทยแต่เดิมเรียนกันตามบ้านของพ่อครู ในสมัยต่อมาได้มีการก่อตั้งเป็นสมาคมแพทย์แผนโบราณขึ้นตามวัดต่าง ๆ คือ สมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย (วัดปรินายก) ใน พ.ศ. 2510 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (วัดสามพระยา) ใน พ.ศ. 2495 โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ใน พ.ศ. 2500 สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุฯ ใน พ.ศ.2520 ต่อมาในปี 2528 เกิด โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มีการฝึกอบรมวิทยากรด้านต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงการนวดไทยในระดับชาวบ้าน และระดับโรงพยาบาล และมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย
– การนวดแผนไทย เป็นวิธีการรักษาความเจ็บป่วยที่เก่าแก่วิธีหนึ่งที่รวมอยู่กับการแพทย์แบบดั้งเดิมของไทย ยึดหลักทฤษฎีเส้นสิบโดยใช้อวัยวะของผู้นวดซึ่งมีหลายลักษณะ โดยอาจใช้นิ้วมือ มือ ฝ่าเท้า ศอก เข่าหรือเหยียบ การนวดแผนไทยอาจใช้ควบคู่กับการรักษาวิธีอื่น ได้แก่ การประคบหรือนำยาสมุนไพรบางขนานมาใช้ประกอบการนวดในการรักษาโรค ทำให้หายเมื่อยขบ ระบบประสาทหายชา ทางเดินโลหิตดีขึ้นการเตรียมตัวก่อนนวด กล่าวว่า ห้ามรับประทานอาหารก่อนนวดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพราะเวลานวดจะเพิ่มการไหลเวียนไปที่จุดที่โดนนวด จะทำให้ท้องอืด เพราะอาหารไม่ย่อย รวมทั้งหลังนวดไม่ควรดื่มน้ำเย็นหรืออาบน้ำเย็นทันที เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นมีการหด เกร็งตัวถ้าโดนความเย็นมาก ๆ ส่งผลให้อาการปวดหลังกลับมาเป็นอีกได้ ควรรอประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงไปแล้วจึงอาบน้ำได้ และไม่ควรไปยกของหนักหลังนวดใหม่ ๆ เพราะการนวดทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว เมื่อไปยกของหนักอาจทำให้กระดูกเคลื่อนที่ได้  ไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทย นวดแก้อาการ หรือนวดแผนโบราณ นั้นผุ้ให้บริการควรให้ผู้ถูกนวดหรือผู้มารับบริการนั้น นอนกับเบาะนวดหรือที่นอนนวดแผนไทยโดยเฉพาะ เพราะการนวดที่สบายและผ่อนคลายนั้นนอกจากผู้นวดจะมีความเชี่ยวชาญในการนวดแล้ว อุปกรณ์เบาะนวดก็เป็นตัวส่งเสริมช่วยให้การนวดนั้นมีความสมบูรณ์