การนวดเส้นและการกดจุดหรือการใช้น้ำหนักกดลง

0
552

การนวดเส้นและการกดจุดหรือการใช้น้ำหนักกดลง

การนวดเส้นและการกดจุดหรือการใช้น้ำหนักกดลงไปบนต่างๆนั้นจะทำให้ร่างกายส่วนต่างๆรวมไปถึงอวัยวะของร่างกายนั้นมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่างๆและเราสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบนั้นได้ด้วยการกระตุ้นจุดสะท้อนบนฝ่าเท้า การนวดขาและการนวดเท้าจะช่วยลดอาการเมื่อยกล้ามเนื้อลดอาการเคล็ดขัดยอกบริเวณนิ้วเท้าก็เท้าและส้นเท้าวิธีการนวดในเบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด1.ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งไม่ควรนวด นั้นให้ผู้ถูกนวดนั่งบนเก้าอี้ที่สามารถปรับเอนให้ราบได้นิดหน่อย ใช้หมอนหนุนรองศรีษะและให้ลูกค้าเหยียดขาให้ตรงปล่อยตามสบายหรืออาจจะมีการใช้เก้าอี้นวดเท้าเพื่อความสะดวกในการนั่งของลูกค้าเพราะเก้าอี้นวดเท้าจะสามารถปรับเอนได้และสามารถรองรับสรีระของผู้ที่มาใช้บริการได้ดีอีกทั้งการนั่งเก้าอี้นวดเท้านั้นยังทำให้ผู้มาและยังมี เบาะนวดไทย ใช้บริการรู้สึกสบายและผ่อนคลาย