การกดจุดเพื่ิอช่วยบรรเทาอาการสำหรับสตรี

0
74

การกดจุดเพื่ิอช่วยบรรเทาอาการสำหรับสตรี

สำหรับสตรีที่มีอาการปวดประจำเดือน หรืออาการปวดท้องน้อยขณะมีประจำเดือนนั้น  ซึ่งมักจะเป็นประจำอยู่ทุกเดือนค่ะ  หากมีอาการปวดประจำเดือน สามารถกดจุดช่วยบรรเทาอาการได้นะคะ โดยควรกดจุดในช่วงก่อนที่ประจำเดือนมาและหลีกเลี่ยงการกดขณะมีประจำเดือนนะคะ จุดที่ 1 จะเป็นจุดกึ่งกลางท้องใต้สะดือ 3 นิ้วหรือ 4 นิ้วมือนะคะ ใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วข้างที่สะกดประมาณ 3-5 นาทีค่ะ สามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดปล่อยก็ได้นะคะ จุดที่ 2 จะเป็นจุดอยู่เหนือยอดตาตุ่มด้านใน 3 นิ้วหรือ 4 นิ้วมือนั่นเองค่ะ โดยใช้นิ้วโป้งกดทั้งสองข้างข้างละประมาณ 3-5 นาทีสามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดปล่อยก็ได้ค่ะ หากมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการมีรอบเดือนผิดปกติมาช้ากว่าปกติ หรือมาเร็วกว่าปกติ รวมทั้งอาจมีปริมาณเลือดและสีของเลือดประจำเดือนในระหว่างที่มีรอบเดือนผิดปกติร่วมด้วย  สามารถกดจุดช่วยบรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติได้นะคะ โดยจุดที่ 1 จะเป็นจุดอยู่แกนกลางลำตัวต่ำกว่าสะดือประมาณ 2 นิ้วมือใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วที่ถนัดกดที่จุดทั้ง 2 ข้างนะคะประมาณ 3-5 นาทีค่ะ สามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดไปก็ได้ค่ะ ส่วนจุดที่ 2 นะคะจะเป็นจุดที่อยู่แกนกลางลำตัวค่ะต่ำกว่าสะดือประมาณ 1 ฝ่ามือนะคะ  ใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วที่ถนัด กดที่จุดทั้งสองข้างประมาณ 3-5 นาทีสามารถกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้นะคะ   และการกดจุดจะช่วยลดอาการวัยทองได้นะคะ โดยจุดที่ 1 นั้นเป็นจุดตรงกลางเหนือรอยพับข้อมือสองนิ้ว หรือ 3 นิ้วมือนั่นเองค่ะ  โดยใช้นิ้วโป้งกดทั้ง 2 ข้างนะคะข้างละประมาณ 3-5 นาทีค่ะ สามารถกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้นะคะ ส่วนจุดที่ 2 จะเป็นจุดแกนกลางลำตัวต่ำกว่าสะดือประมาณ 1 ฝ่ามือค่ะ ใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วที่ถนัดกดจุดประมาณ 3-5 นาทีสามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดปล่อยก็ได้ค่ะ แล้วจุดที่ 3 เป็นจุดเหนือยอดตาตุ่ม 3 นิ้วหรือ 4 นิ้วมือนั่นเองค่ะ โดยใช้นิ้วโป้งกดทั้งสองข้างข้างละประมาณ 3-5 นาทีนะคะ  สามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดก่อนก็ได้ค่ะ สุดท้ายจะเป็นจุดที่ 4 อยู่ด้านในข้อเท้า อยู่ระหว่างตาตุ่มด้านในกับเอ็นร้อยหวายใช้นิ้วโป้งกดทั้ง 2 ข้างนะคะข้างละประมาณ 3-5 นาทีค่ะ สามารถกดค้างไว้หรือ สามารถกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ การกดจุดเบื้องต้นนี้ควรทำบนเบาะนวดไทยที่ได้มาตรฐานด้วยนะค่ะ